e-mail: ustavni.sud@ustavnisud.me

PUTNI NALOZI

Na osnovu odredbe člana 32. stav 3. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Službeni list Crne Gore", 52/14.) Ustavni sud Crne Gore objavljuje: